فرایند تولید کود های کلاته (کود کلات) پیشرفته مایا رشد و معرفی انواع ترکیبات کلاته ساز

فرایند تولید کود های کلاته (کود کلات) پیشرفته مایا رشد و معرفی انواع ترکیبات کلاته ساز

فرایند تولید کود های کلاته پیشرفته مایا رشد به این صورت است که،ریز مغذی های فلزی را از واکنش با محیط اطرافشان محافظت می کند.

این فرایند باعث ایجاد دسترسی و جذب بیشتر گیاهان به یون های فلزی می شود.

دراین امر،کلات ها نقش اصلی را در رساندن مواد مغذی به گیاهان ایفا می کنند.

آهن، مس، منگنز و روی همگی نمونه ‌هایی از ریزمغذی ‌هایی هستند که می ‌توانند کلاته شوند.

ما در مقاله گذشته  نقش ریز مغذی ها در سلامت گیاهان و دلیل استفاده از آنها به صورت کلاته در مایا رشد آشنا شدیم.

شرکت دانش بنیان مایا رشد، قصد دارد در این مقاله شما را با فرایند تولید کود های کلاته پیشرفته مایا رشد و معرفی انواع ترکیبات کلاته ساز آشنا کند.

مفاهیمی که در این مقاله به آنها پرداختیم، عبارتند از:

  • شیوه تولید کلات
  • کلات کردن یا کلات چیست؟
  • ترکیب کلات ها و عملکرد آنها
  • عملکرد کود های کلاته مایا رشد
  • پایداری کود های کلاته
  • درباره مواد مغذی کلاته
  • نقش عوامل کلات در ایجاد دسترسی مواد مغذی برای گیاهان
  • ترکیبات کلات ساز
  • شیوه های مصرف کود های کلاته
  • ریز مغذی های کلاته و کاربرد آنها
فرایند تولید کود های کلاته پیشرفته مایا رشد و معرفی انواع ترکیبات کلاته ساز

شیوه تولید کلات

شیوه تولید کلات به این صورت است که،عامل کلات در دو مرحله تشکیل می شود. در مرحله اول از متانول با مقدار کمی اسید سیتریک و اسید نیتریک غلیظ برای حذف هر ترکیبی از سنگ معدن لئوناردیت که در متانول قابل حل است استفاده می شود. مخلوط حاصل با سیترات سدیم مخلوط شده و خشک می شود و باعث تبخیر متانول می شود. نتیجه یک عامل کلات است.

 آن را به صورت پودر ریز آسیاب می کنند و می توان آن را با پودرهای ریز آسیاب شده سولفات های ریز مغذی های مورد نظر مانند سولفات آهن مخلوط کرد.

هنگامی که این دو پودر با هم ترکیب می شوند، یک کلات تشکیل می دهند. سپس مواد خشک حاصل دوباره آسیاب می شود و به صورت پودر در می آید و می تواند تا 22 درصد از ریز مغذی کلات شده را در خود داشته باشد.

کلات کردن یا کلات چیست؟

 کلات کردن به فرایندی گفته می شود که فلزات با ترکیبات آلی پیوند می خورند.

وقتی سلول های گیاه مواد مغذی را جذب می کنند فورا با اسیدهای آلی از جمله اسیدسیتریک، اسید مالونیک، اسید هومیک و آمینواسید به شکل کلات شده در می آیند.

کلات کردن روشی است که یک یون ریز مغذی فلزی توسط یک مولکول آلی بزرگتر به نام لیگاند احاطه می شود.

این فرآیند ریزمغذی ‌های فلزی را از واکنش با محیط اطرافشان محافظت می ‌کند، در حالی که این پیوند کارایی جذب گیاه را بهبود می ‌بخشد.

آهن، مس، منگنز و روی همگی نمونه ‌هایی از ریزمغذی ‌هایی هستند که می ‌توانند کلات شوند.

ترکیب کلات ها و عملکرد آن ها

ترکیب کلات و عملکرد آنها به این صورت است که،کلات یک ترکیب شیمیایی متشکل از یک مولکول فلزی (مواد معدنی) همراه با یک مولکول آلی (لیگاند) است.

لیگاند جزء اصلی یک کلات است. اساساً به این دلیل که مولکول معدنی را به شکل آلی تبدیل می کند. این ماده معدنی را از نظر بیولوژیکی مؤثرتر از شکل معدنی آن می کند و به نوبه خود آن را در دسترس زیستی تر می کند.

عملکرد کود کلاته مایا رشد

عملکرد کود های کلاته در فرآیند مهم کلاته‌شدن فلزها به این صورت است که،‌ یون‌های فلزی بیشتر در دسترس گیاه قرار می‌گیرند و گیاه به راحتی آن‌ها را جذب می‌کند.یون های فلزی با بار مثبت،مانند

Zn+2، Mn+2، Cu+2 و Fe+2

به سرعت با یون‌های هیدروکسید با بار منفی  HO

واکنش می‌دهند و از دسترس گیاه خارج می‌شوند.

یون‌های هیدروکسید در قلیاها یا خاک‌های خنثی و در محیط‌های بدون‌ خاک، فراوان هستند.

ریز مغذی ‌های کلاته در شرایط خاصی از اکسیداسیون، رسوب و بی ‌حرکتی محافظت می‌ شوند، زیرا مولکول آلی (لیگاند) می ‌تواند ترکیب شود و حلقه‌ ای را تشکیل دهد که ریزمغذی را احاطه می ‌کند.

 در این روش ریز مغذی به لیگاند متصل می شود، خاصیت سطحی ریز مغذی را تغییر می دهد و بازده جذب ریز مغذی های استفاده شده در محلول پاشی را بهبود می بخشد.

فرایند تولید کود های کلاته پیشرفته مایا رشد و معرفی انواع ترکیبات کلاته ساز

پایداری کودهای کلاته

پایداری کود های کلاته به این شکل است که ،انواع لیگاند(یک ملکول آلی)،نوع یون فلزی و میزان PH محیط قدرت پیوند شیمیایی بین لیگاند ویون فلزی را تعیین می‌کنند.

هرچقدر که این پیوند قوی‌تر باشد، پایداری یون فلزی بیشتر می‌شود.

درباره مواد مغذی کلاته

افزودن مواد مغذی کلات به خاک های قلیایی بسیار کاربردی است.

مواد مغذی کلات که با pH پایین به خاک اضافه میشوند به راحتی در دسترس سیستم ریشه گیاه قرار می ‌گیرند تا جذب شوند.

با این حال، اگر مواد مغذی کلات شده به خاک با تعادل pH بالا اعمال شود، برعکس اتفاق می افتد زیرا آهن، روی، مس و منگنز به یون های خاک واکنش می دهند و محلول نا محلول تشکیل می دهند.

مواد مغذی کلات را می توان از طریق تغذیه برگی نیز به گیاهان اعمال کرد. مولکول های سطحی آلی مواد مغذی کلات می توانند به راحتی به پوشش مومی شاخ و برگ گیاه نفوذ کنند تا گیاه بتواند به سرعت از مواد مغذی ارزشمند استفاده کند.

فرایند تولید کود های کلاته پیشرفته مایا رشد و معرفی انواع ترکیبات کلاته ساز

نقش عوامل کلات در ایجاد دسترسی مواد مغذی برای گیاهان

کلات ها نقش کلیدی در دسترسی مواد مغذی برای گیاهان را ایفا می کنند،عوامل کلات از عناصر کاربردی در خاک هستند و وظیفه اصلی آنها رساندن مواد مغذی به گیاهان است.

اما عوامل کلات طبیعی معمولا در خاک بسیار نامحلول است.

عوامل کلات مصنوعی در تامین آهن و به میزان کمتری روی و منگنز برای گیاهان در شرایطی که گیاهان در معرض کمبود آن فلزات هستند مفید هستند.

عوامل کلات، فلزات را در خاک محلول نگه می دارند و توسط گیاهان با فلزات جذب می شوند.

بسیاری از عناصر کم‌نیاز در شکل طبیعی‌شان در دسترس گیاهان نیستند. دلیل عمده‌ی این اتفاق این واقعیت است که این فلزات، به عنوان مثال آهن، دارای بار مثبت هستند.

 منافذ روی برگ و ریشه‌های گیاه بار منفی دارند. در نتیجه، در تثبیت مواد معدنی با بارمثبت در منافذ دارای بار منفی مشکلی وجود دارد ،به دلیل تفاوت بارها، عنصر نمی‌تواند وارد گیاه شود.

 گرچه، اگر با عنصری مانند آهن، کلات هم اضافه شود، کلات به طرز مؤثری یون فلز/مواد معدنی را کپسولی (احاطه) می‌کند و بارشان را به بار منفی یا خنثی تغییر می‌دهد و باعث می‌شود عنصر امکان ورود به منافذ و حرکت در گیاه را پیدا کند.

ترکیبات کلات ساز

 مواد کلاتور پنج دسته هستند که عموما با مواد معدنی ترکیب می شوند و در کشاورزی برای کاربرد در خاک و محلول پاشی برگ استفاده می شوند:

1_کلات های مصنوعی

 2_لیگنوسولفوناتها

 ۳- هیومیک یا فولویک اسید

 ۴- اسید های آلی

 ۵- پروتئین (اسید آمینه)

1_کلات های مصنوعی:

کلات های مصنوعی عمدتاً شامل کلات های EDTA, DTPA, EDDHA هستند.

2_لیگنوسولفونات ها:

 این دسته از لیگنین(یک ترکیب شیمیایی داخل گیاه که باعث چوبی شدن بافت گیاه می‌شود) کاربرد زیادی در ترکیبات کلاته برای محلول پاشی ندارند.

 این ترکیبات عمدتاً در مصارف خاکی مورد استفاده قرار می گیرند، ولی بدلیل اندازه بزرگ مولکولی قادر به جذب از بافتهای گیاهی در محلول پاشی نیستند.

3_هیومیک و فولویک اسید:

هیومیک و فولویک اسید قادر به کلاته کردن عناصر معدنی ریزمغذی بوده که بدلیل وزن بالای خود عمدتاً مصرف خاکی دارند.

اگرچه بعضی از سازندگان مطرح کود مدعی هستند فولویک اسید تولیدی آنها دارای وزن پایینی است و قابلیت مصرف محلول پاشی را نیز دارد.

4_اسیدهای آلی:

 اسید های آلی شامل مالیک اسید، سیتریک اسید، فوماریک اسید و … هستند. اسیدهای آلی بدلیل اینکه جزئی از تولیدات مواد گیاهی هستند، دارای قابلیت جذب بالایی بوده و موثرتر از سایر فرم ها می باشند.

این ترکیبات کلاته در محیط های قلیایی شدید، دارای پیوند شیمیایی ضعیف تری با عناصر معدنی ریزمغذی بوده و همچنین فرآیند تولید گران‌تری نسبت به سایر انواع این ترکیبات دارند.

5_اسید های آمینه (پروتئین):

اسید آمینه ها از دیگر انواع ترکیبات طبیعی هستند که نقش کلات سازی داشته و برای محلول سازی و انتقال مواد معدنی استفاده می شوند. آمینواسیدها می توانند به عنوان یک کلات ساز عمل کنند و با یون های فلز با دو بار مثبت تشکیل یک پیوند شیمیایی محکم می‌دهند.

ترکیبات کلاته ساز مایا رشد

شیوه های مصرف کود های کلاته

کودکلاته شیوه های مصرف متفاوتی دارد، که این روش ها عبارتند از:

کودآبیاری

در روش کودآبیاری نیز کودکلاته را با آب ترکیب نموده و با استفاده از تانکود یا سیستم تحت فشار گیاه را با آن تغذیه می‌کنند.

محلول پاشی

در روش محلول پاشی مقدار مناسبی از کود  را در آب حل می‌نمایند. سپس با استفاده از دستگاه سم ‌پاش یا تانکر، به صورت اسپری روی قسمت‌های مختلف گیاه پخش می‌کنند.

بهترین روش استفاده از این کود برای گیاهان آپارتمانی همین روش است.

روش چالکود

در روش چالکود ابتدا چاله‌هایی در قسمت اطراف ریشه حفر می‌کنند و سپس مقدار مناسبی از کود کلاته را درون آن قرار می‌دهند و بعد آبیاری می‌کنند.

لازم به ذکر است هنگامی‌که گیاهان برگشان در اثر کمبود رو به زردی می‌رود، پاشیدن این کود بر روی برگ و ساقه مشکلی ایجاد نمی‌کند.


برای کسب اطلاعات بیشتر به مقاله دلایل نیاز برای جایگزین کردن کود های کلاته (کود کلات) مایا رشد با کود های معمولی برای رشد بهتر گیاهان مراجعه فرمایید.

شیوه های مصرف کود های کلاته مایا رشد

ریزمغذی های کلاته و کاربرد آنها

کلاته بور مایا رشد(B)

بور برای رشد و نمو گیاه حیاتی است.

برای رشد جدید، گرده افشانی و تولید مثل بذر و همچنین حفظ تعادل بین قند و نشاسته ضروری است.

کمبود بور باعث طیف وسیعی از علائم می شود، از جمله نوک رشد در حال مرگ و رشد بوته ای و کوتاه.

کلاته کلسیم مایا رشد(Ca)

کلسیم در گیاه برای تقویت ریشه و رشد اولیه مورد نیاز است. باعث بهبود قوای گیاهی و استحکام ساقه می شود.

کمبود کلسیم می تواند منجر به چروک یا چروک شدن برگ ها شود و در برخی موارد ممکن است برگ های جوان باز نشوند.

ریشه ها ممکن است کوتاه و محکم به صورت دسته ای باشند.

کود کلاته مس مایا رشد (Cu)

مس برای فعال کردن چندین آنزیم گیاهی که برای ساختن و تبدیل اسید آمینه به پروتئین ضروری هستند مورد نیاز است.

علائم کمبود مس بیشتر در رشد گیاه جدید رخ می دهد، جایی که گیاه ظاهری سفید به خود می گیرد و ممکن است بمیرد.

کود کلاته آهن مایا رشد (Fe)

آهن به عنوان یک کاتالیزور در چندین فرآیند در کارخانه عمل می کند. نقش حیاتی در تشکیل کلروفیل، عملکرد آنزیم های تنفسی و انتقال انرژی در گیاه دارد.

کمبود آهن ابتدا در برگ های جوان به صورت زرد شدن بین رگ برگی ظاهر می شود که در کل برگ پخش شده و آن را سفید می کند.در نهایت رشد جدید متوقف می شود و برگ ها می میرند.

کود کلات آهن 6 درصدمایا رشد

کلات آهن 6 درصد مایا رشد

کلاته منیزیم مایا رشد (Mg)

منیزیم به تنظیم جذب سایر مواد مغذی در گیاه کمک می کند و به عنوان حامل فسفر عمل می کند. کمبودها معمولاً در خاک های شنی یا در خاک هایی با pH بالا رخ می دهد.

این باعث می شود که گیاهان ذرت ظاهری زرد یا سفید روشن بین خطوط موازی پیدا کنند.

کود کلاته منگنز مایا رشد (Mn)

کلاته منگنز برای رشد کلروفیل ضروری است. همچنین به عنوان یک کاتالیزور در چندین سیستم آنزیمی در فرآیند کاهش اکسیداسیون عمل می کند.

کمبود منگنز مشابه کمبود آهن است و ابتدا در برگهای جوان تر گیاه ظاهر می شود.

علائم متفاوت است اما شامل رنگ کم رنگ بین رگبرگ های گیاه پهن برگ است.

کود کلات منگنز 9 درصد مایا رشد

کود کلات منگنز 9 درصد مایا رشد

کود کلاته روی مایا رشد (Zn)

کلاته روی برای تشکیل نشاسته، رشد مناسب ریشه و تشکیل و بلوغ بذر ضروری است.

کمبود روی شامل زردی بین رگ برگی در برگهای مسن تر با کوتاه شدن مشخصه ناحیه بین گرهی است.

این گیاه با ظاهری کوتاه، فشرده و گل رز باقی مانده است. روی ضروری ترین ریزمغذی برای ذرت است.

کلات-روی-15-درصد مایا رشد

کود کلات روی 15 درصد مایا رشد


کود کلات آهن مایا رشد (Iron chelated fertilizer) برای تقویت رشد گیاهان استفاده میشود و دارای پایداری تضمین شده درpH های 3 تا 11،قابلیت جذب سریع، بهبود کیفیت محصولات،تقویت رشد و افزایش عملکرد گیاه می باشد.

کود کلاته مایا رشد با فرمولاسیون اختصاصی، پایداری و عملکرد بهتری نسبت به سایر کلاته های آهن در بازار دارد.

شما می توانید جهت خرید کود کلات آهن، به فروشگاه مایا رشد مرجعه فرمایید.

جهت کسب اطلاعات جامع در خصوص کود کلات به مقاله”کود کلاته چیست؟ همه چیز درباره کود کلاته (کود کلات) در مایا رشد“مراجعه فرمایید.

برای مشاهده منابع خارجی استفاده شده در این مقاله به لینک های زیر مراجعه فرمایید.

Stability of Metal Complexes and Chelation

How to prepare a low cost chelated micronutrient solution

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 − یک =