پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی کرمان

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی کرمان

حضور مایا رشد تولید کننده تخصصی انواع کود های کشاورزی در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی کرمان (ادوات، ماشین آلات، نهاده ها، تجهیزات گلخانه ای و سیستم های آبیاری) در تاریخ 9 لغایت 12 آبان ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی جنوب شرق کرمان

جهت مشاهده گزارش حضور مایا رشد در ششمین نمایشگاه تخصصی ادوات باغبانی، گلخانه، ماشین ها و صنایع وابسته در تاریخ 28_25 مهر 1402 در شهر گرگان به صفحه “دهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی گلستان” مراجعه فرمایید.