هجدهمین نمایشگاه تخصصی تجهیزات باغبانی، نهاده، گلخانه شیراز

هجدهمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه،تجهیزات باغبانی، نهاده، گلخانه شیراز

حضور مایا رشد تولید کننده تخصصی انواع کود های کشاورزی در هجدهمین نمایشگاه تخصصی گل و گیاه، تجهیزات باغبانی، نهاده، گلخانه شیراز در تاریخ 13_17 آذر 1402 

جهت مشاهده گزارش حضور مایا رشد در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی کرمان (ادوات، ماشین آلات، نهاده ها، تجهیزات گلخانه ای و سیستم های آبیاری) در تاریخ 9 لغایت 12 آبان ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی جنوب شرق کرمان به صفحه “پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی کرمان” مراجعه فرمایید.