نمایشگاه های مایا رشد


حضور مایا رشد تولید کننده تخصصی انواع کود های کشاورزی دربیستمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی

(نهاده ها،تجهیزات،گلخانه و سیستم های آبیاری) در شهر شیراز در تاریخ 4_7 اردیبهشت 1403 

پخش ویدیو

 

 

حضور مایا رشد تولید کننده تخصصی انواع کود های کشاورزی درنوزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی مشهد(نهاده ها و سیستم های آبیاری) در تاریخ 7_4 بهمن 1402 

پخش ویدیو

 

حضور مایا رشد تولید کننده تخصصی انواع کود های کشاورزی در دهمین نمایشگاه تخصصی جامع کشاورزی تهران در تاریخ 12_15 دی 1402 

نمایش ویدیو درباره کاور-گزارش-نمایشگاه-تهران---سایت