طرح آزمایش کود کلات آهن 6 درصد مایا رشد بر روی تغذیه درختان گردو

طرح آزمایش کود کلات آهن 6 درصد مایا رشد بر روی تغذیه درختان گردو

ماده کودی مورد آزمایش: کود کلات آهن 6 درصد

شروع آزمایش: 28 اردیبهشت 1402

نتیجه اثر بخشی آزمایش: 2 مرداد 1402

محل آزمایش: البرز_شرکت توسعه مهندسی و خدمات آب و خاک پارس

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آزمایش کود کلات آهن مایا رشد روی تغذیه درختان گردو ویدیو زیر را مشاهده کنید.

 

جهت مشاهده بیشتر تست محصولات مایا رشد می توانید به صفحه”طرح آزمایش کود کلات آهن 6 درصد مایا رشد بر روی تغذیه گیاهان زینتی-پیچ گلیسین“مراجعه فرمایید.