طرح آزمایش کود کلات آهن 6 درصد مایا رشد بر روی تغذیه گیاهان زینتی-پیچ گلیسین

طرح آزمایش کود کلات آهن 6 درصد مایا رشد بر روی تغذیه گیاهان زینتی-پیچ گلیسین

ماده کودی مورد آزمایش: کود کلات آهن 6 درصد

شروع آزمایش: 28 اردیبهشت 1402

نتیجه اثر بخشی آزمایش: 2 مرداد 1402

محل آزمایش: البرز_شرکت توسعه مهندسی و خدمات آب و خاک پارس

 

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره آزمایش کود کلات آهن مایا رشد روی تغذیه گیاهان زینتی-پیچ گلیسین،ویدیو زیر را مشاهده کنید.

 

جهت مشاهده بیشتر تست محصولات مایا رشد می توانید به صفحه”طرح آزمایش کود کلات آهن 6 درصد مایا رشد بر روی تغذیه درختان گردو“مراجعه فرمایید.