ششمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی آیفارم شهر آفتاب

ششمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی آیفارم شهر آفتاب

حضور مایا رشد تولید کننده تخصصی انواع کود های کشاورزی در ششمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی «آیفارم» با موضوعیت باغبانی، گلخانه، نهاده، سازمان‌های نوین آبیاری، ماشین‌آلات، ادوات، تجهیزات و صنایع وابسته در تاریخ 28_25 مهر 1402 در شهر آفتاب تهران

جهت مشاهده گزارش حضور مایا رشد در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی،ادوات و ماشین‌آلات، نهاده‌ها و سیستم های آبیاری مازندران در تاریخ 5_2 آبان 1402 در شهر قائم  به صفحه “سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی مازندران” مراجعه فرمایید.