سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی مازندران

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی مازندران

حضور مایا رشد تولید کننده تخصصی انواع کود های کشاورزی در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، ادوات و ماشین‌آلات، نهاده‌ها و سیستم های آبیاری مازندران در تاریخ 5_2 آبان 1402 در شهر قائم شهر

جهت مشاهده گزارش حضور مایا رشد در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی کرمان (ادوات، ماشین آلات، نهاده ها، تجهیزات گلخانه ای و سیستم های آبیاری) در تاریخ 9 لغایت 12 آبان ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی جنوب شرق کرمان به صفحه “پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی کرمان” مراجعه فرمایید.