دهمین نمایشگاه تخصصی جامع کشاورزی تهران

دهمین نمایشگاه تخصصی جامع کشاورزی تهران

حضور مایا رشد تولید کننده تخصصی انواع کود های کشاورزی در دهمین نمایشگاه تخصصی جامع کشاورزی تهران در تاریخ 12_15 دی 1402 

جهت مشاهده گزارش حضور مایا رشد در نوزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی مشهد(نهاده ها و سیستم های آبیاری) در تاریخ 7_4 بهمن 1402 به صفحه “نوزدهمین نمایشگاه تخصصی کشاورزی مشهد” مراجعه فرمایید.