دهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی گلستان

دهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی گلستان

حضور مایا رشد تولید کننده تخصصی انواع کود های کشاورزی در ششمین نمایشگاه تخصصی ادوات باغبانی، گلخانه، ماشین ها و صنایع وابسته در تاریخ 28_25 مهر 1402 در شهر گرگان

جهت مشاهده گزارش حضور مایا رشد در ششمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی «آیفارم» با موضوعیت باغبانی، گلخانه، نهاده، سازمان‌های نوین آبیاری، ماشین‌آلات، ادوات، تجهیزات و صنایع وابسته در تاریخ 28_25 مهر 1402 در شهر آفتاب تهران به صفحه “ششمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی آیفارم شهر آفتاب” مراجعه فرمایید.