آزمایشگاه های مایا رشد

آزمایشگاه های مایا رشدآزمایشگاه کنترل کیفی
کود‌‌‌های کشاورزی
مایا رشدآزمایشگاه کنترل کیفی
مکمل‌های دام و طیور
مایا رشد

در کنار تست کمی و کیفی محصولات،تمام محصولات مایا رشد در مزارع شاهد روی گیاهان مختلف مورد تست و بررسی قرار گرفته اند.برای مشاهده تست محصولات به صفحه مزارع شاهد مایا رشد مراجعه فرمایید.