کود های کشاورزی

قیمت خرید سفارش انواع کود های کشاورزی مایا رشد

کود های کشاورزی مایا رشد شامل کود هیومیک اسید،انواع کود کلات آهن،کلاته روی،مس،منگنزو  می باشند.

کود هیومیک اسید مایا رشد

کود هیومیک اسید مایا رشد مانند یک کلات کننده طبیعی عمل می کند ، مصرف مناسب کود هیومیک اسید باعث بهبود کیفیت خاک، افزایش رشد و عملکرد گیاهان و افزایش سطح مواد مغذی خاک می شود.

نحوه استفاده از کود های کشاورزی مایا رشد به صورت چالکود،کود آبیاری و محلول پاشی می باشد.

جهت بررسی و مطالعه ویژگی های کود هیومیک اسید مایا رشد به مقاله هیومیک اسید (Humic acid) چیست و کود هیومیک اسید مایا رشد چه کاربردی هایی دارد؟ مراجعه فرمایید

کود کلات آهن مایا رشد

انواع کود کلات آهن مایا رشد شامل کود کلات آهن 6 درصد و کود کلات آهن 9 درصد می باشد که هر کدام مناسب استفاده برای انواع محصولات کشاورزی با کاربرد و مزایایی منحصر بفرد برای تقویت رشد گیاهان استفاده میشود و دارای پایداری تضمین شده درpH های 3 تا 11،قابلیت جذب سریع، بهبود کیفیت محصولات،تقویت رشد و افزایش عملکرد گیاه با مقدار و میزان مصرف در شرایط مختلف می باشد. برای مطالعه بیشتر در این خصوص به مقاله : انواع کود های کلاته آهن (کلات آهن) مایا رشد و کاربرد آنها در صنعت کشاورزی مراجعه فرمایید.

کود کلات منگنز مایا رشد

کمبود منگنز در گیاهان باعث تخریب غده کلروفیل و ایجاد علائمی همچون کلروز می شود.

که از مزایا و موارد مصرف کود کلات منگنز مایا رشد می توان به تقویت سیستم ایمنی و مقاومت گیاهان در برابر بیماری ها،افزایش رشد صحیح ریشه ها در گیاهان ،پتنظیم رشد و عملکرد گیاه اشاره کرد.

مقدار و میزمان مصرف کود کلات منگنز متناسب با شرایط مختلف می تواند متفاوت باشد.

کود کلات مس مایا رشد

عنصر مس، در فعالیت سیستم دفاعی گیاهان نقش دارد. در خاکهای آهکی ایران احتمال کمبود مس بسیار زیاد است. کود کلات مس مایا رشد می‌تواند مقاومت گیاهان را در برابر بیماری‌ها و آفات بهبود بخشد.

کود کلات روی مایا رشد

ریز مغذی روی نقش مهمی در متابولیسم گیاهان و فعال کردن آنزیم هادارد که کمبود این عنصر در خاک های شنی، قلیایی و آهکی بیش تر اتفاق می افتد.

ازمزایای استفاده از کود کلات روی 15 درصد مایا رشد  می توان به تحریک جوانه زنی و میوه دهی گیاهان، تسریع روند تولید کلروفیل،تنفس و تنظیم رشد گیاه  اشاره کرد.